Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ntlhang

Không có phần nói trong bài học

Cho mình hỏi tại sao trong phần học của mình không có phần nói. MÌnh cắm tai nghe vào nghe bình thường và học qua bài bình thương nhưng phần học của mình không hiện phần nói. Bạn mình lại có. Là do máy tính mình hay do phần bài học? Bạn nào gặp trường hợp này chưa chia sẽ mình với. Cảm ơn các bạn rất nhiều nếu được hỗ trợ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

bạn không có micro hoặc không bật phần nói

3 năm trước