Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tại sao trời không mưa ?"

Dịch:Why does it not rain?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Why does not it rain

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Why does not it rain tại sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbang1957

does+not=doesn't.?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tongtinhtam

tại sao phải có does trong câu này vậy mấy bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Why is not it rainy? Được k vay?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mamt5

Does not đc chứ admin

2 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

Why does not it rain?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HienBee
HienBee
  • 25
  • 807

tại sao why does not it rain lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungbone

why does not it rain? Câu này cũng đúng luôn nhé admin

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/AiNiisan
AiNiisan
  • 16
  • 6
  • 102

Why doesn't đúng mà why does not sai?

6 ngày trước