"Người luật sư tìm một bằng chứng chống lại anh ta."

Dịch:The lawyer looks for an evidence against him.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/iloveyou_712

the lawyer finds an evidence against him???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Find là tìm thấy bạn ạ. Còn look for là tìm kiếm. Hai cái nghĩ hoàn toàn khác nhau mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The lawyer look for an evidence against him, the lawyer look for an evidence against him, the lawyer look for an evidence against him, the lawyer look for an evidence against him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/taicocacol

proof=evidence??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNgocYe3

Evidence không đếm được mà Ad?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.