https://www.duolingo.com/caohoaiart

"I do not want to be your friend."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caohoaiart

tôi không muốn là bạn của bạn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.