Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/caohoaiart

"I do not want to be your friend."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caohoaiart

tôi không muốn là bạn của bạn

3 năm trước