https://www.duolingo.com/cuongkv1

"She said that she would wait there."

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongkv1

Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ chờ ở đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiep385646

Nono giỏi thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Thank you nono

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocbich07

Cam on Nono

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HOAHOANG10

Ra là vậy .cám ơn Nono

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgBiSang2

dùng will sao sai vz mấy p?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She said that she would wait there, she said that she would wait there, she said that she would wait there, she said that she would Waite there, she said that she would wait there, she said that she would wait there, she said that she would wait there, she said that she would wait there

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhkyngo
vinhkyngo
  • 25
  • 9
  • 3
  • 583

Em giỏi thật

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.