"Tôi không bao giờ đi bất cứ chỗ nào."

Dịch:I never go anywhere.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0946787916

anyw I never here

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungbin1

tại sao câu hỏi này lại có trong cơ bản 1

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThi699018

i have never gone anywhere - được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuang1995

dùng walk thay cho go không được đúng không ? thấy kêu sai

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.