Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn bạn lặp lại câu hỏi."

Dịch:I want you to repeat the question.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoaithu9009

Cho mình hỏi là sao mình sử dụng " I would like you to repeat the question" lại sai? Giải thích giúp mình với. Many thanks các bạn !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namnguyen93

Câu của bạn không sai, do hệ thống chưa hoàn thiện nên không chấp nhận đáp án của bạn thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaithu9009

Many thanks bạn nhé :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongngan6
hongngan6
  • 17
  • 13
  • 5
  • 2

Giải thích giúp mình... I want to you repeat và I want you to repeat... Làm thế nào để mk biết giới từ "to" đứng đâu là đúng v ạ

1 năm trước