Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này là quan trọng trong một số đơn đăng ký."

Dịch:This is important in some applications.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is important in some applications, this is important in some applications, this is important income applications, this is important in some applications

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is important in some applications, this is important in some applications, this is important in some applications

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RinRomeo

H

11 tiếng trước