"Η στιγμή είναι ιστορική."

Μετάφραση:The moment is historical.

πριν από 3 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

The moment is historic, is more usual in modern English, especially in this phrase. Historical is not incorrect but used infrequently. Perhaps you might add " historic" as an alternative.

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.