"Where is freedom?"

Dịch:Tự do ở đâu?

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Don't ask me. Ask my wife!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/qtimyeu

you so fun

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nnthung

in ourselves

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0ffline

In my computer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vienngoc.90

"Ở đâu thì tự do" nên được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamHM1311
 • 12
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Ở đâu có tự do còn chấp nhận đc nhưng thì ko đc đâu bn Mk khuyên bn nên để chế độ có gợi ý đáp án r bấm vào.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Haledai

đâu là tự do ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamHM1311
 • 12
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Bn cứ dùng kiểu có gợi ý đáp án ở dưới đi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/trannamlcpm

ủa ai giải thích cho mình sao tự do (freedom) này dùng lại ko có "the" đằng trước :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

the là cho các sự vật thôi ví dụ:the chair ,the table,the fan ,the doctor ............

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamHM1311
 • 12
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Tự do ở đây là nói chung, khi nói chg k cần the

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hahuyen0804

đâu là tự do mà không được chấp nhận sao??? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamHM1311
 • 12
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Thôi bn cứ để chế độ có các mảnh đáp án nhỏ đi, khả năng đc chấp nhận cao hơn nhiều

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/dngoc0101

I dont know where is freedom. I am looking for it.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/FanDragonBall123

Me to

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTu20613

Lỗi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/chiphuong11

In my phone

6 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.