https://www.duolingo.com/Vanvu1134

phần ngữ pháp ( sô nhiều ) các bạn thấy có gì sai không ?

Đổi thành -ies với những danh từ có chữ cuối là phụ âm và -y lady -> ladies; countries -> countries ; party -> parties Nếu danh từ có chữ cuối là nguyên và và -y thì chỉ thêm -s day -> days, play -> plays

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Ừ đúng nhưng cái phần đầu sai, chuyễn y thành i xong rồi thêm es, ngoài mình bổ sung

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Kết thúc là o,s,ch,x,sh thì thêm es, đối với động từ đùng cho he,she,it cách nhớ: ông Sáu chạy xe SH

Kết thúc là f thì chuyển thành v rồi thêm es

Đối với một số từ thì thay đổi bên trong a thành e, oo thành ee

Khi gặp từ số nhiều thì có hai cách đọc s và z cách nhận biết: âm trước rung thì đọc z, âm không rung thì đọc s, ví dụ tomatoes ,chữ o có rung, đọc là z

Thấy hay thì tạng lingots nha

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.