Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái bao"

Dịch:The bag

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ollie38450

bag là cái túi, sack là cái bao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 4

sack là bao tải! bag là bao, túi, bị!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ollie38450

cám ơn bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnha2007
ducnha2007
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bag là cái cặp cũng đuọc mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanbangtam

A bag sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jack343123

A bag là một cái túi bạn ak

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/stephaniemy

đểu quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đồng ý kiến vs Ollie38450

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranPhuongLinh02

phải là sack chứ ạ :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng916638

Sách là bao tải nha

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hng916638

Nhầm, sack !!

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Ngoc_London

Sao phải có The ạ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcH211515

The hay a

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Takei195
Takei195
 • 25
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 37

the paper =.)))

3 tuần trước