Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to know how much it costs."

Dịch:Tôi muốn biết nó tốn bao nhiêu.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bocabu

"tôi muốn biết nó trị giá bao nhiêu" đúng k ta??

1 năm trước