Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xa mặt cách lòng"

Dịch:Out of sight, out of mind

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Thành ngữ hay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHngLa1

Chịu luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Thành ngữ nên khó hơn!

3 năm trước