Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thật sự xin lỗi!"

Dịch:I am really sorry!

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhLan28317

i am really sorry!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thichtuot
thichtuot
  • 22
  • 7
  • 6
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

I am so sorry

1 năm trước