"Tôi cần những cuốn tạp chí bằng tiếng Anh."

Dịch:I need magazines in English.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doman2020

có thể dùng câu này được không các bạn I need magazines by English.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

I don't think so!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyetcumeo0812

mình cũng làm như bạn, vì mình nhớ từng đọc đâu đó họ nói bằng tiếng anh là by english, k ngờ lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jiOfruit

Sao ở đây không dùng " the " được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ihatetaker

I need magazines in english I need magazines in english I need magazines in english I need magazines in english I need magazines in English I need magazines in English

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.