Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là mùa cuối cùng."

Dịch:It is the final season.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phuongphi2

How

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongphi2

Hahahahahah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongphi2

Skakzkzzjzj

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongphi2

Hhhhhhhhh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongphi2

Ddddddddd

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongphi2

What the

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CODE-ER

Don't spam here

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulx2

it is last weather ... sai hả mọi người ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongJuniy2

tại sao phải có the

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenleba8

It is the season final

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangTuan86

It is the last season thì sao

2 tháng trước