Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is in the hospital."

Dịch:Anh ấy ở trong bệnh viện.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

"Anh ấy đang ở trong viện" cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LnhBo1

"viện" khác nghĩa "bệnh viện"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chungnhi

Anh ta thì đang ở trong bệnh viện cung dung ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hson2005

anh ta và anh ấy khác nhau thế nào nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phanthanhkhiet

Nô problem

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdb

mất nguyên 1 điểm chỉ vì sai anh ta và anh ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nsson2
nsson2
  • 25
  • 4
  • 102

anh ta ở trong bệnh viện sao lại sai

7 tháng trước