"The operation"

Dịch:Ca mổ

August 15, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luongcv

cuộc giải phẫu cũng đúng chứ bạn?


https://www.duolingo.com/profile/TonyVo17

"Phẫu thuật" cũng như "ca mổ". Đề nghị bổ sung thêm cách dịch


https://www.duolingo.com/profile/luongag

"Ca mổ" = "Ca giải phẩu". Đề nghị xem lại!


https://www.duolingo.com/profile/Thinh522008

14/8/2016 "Giải phẫu" = trả lời sai

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu