Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The operation"

Dịch:Ca mổ

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

cuộc giải phẫu cũng đúng chứ bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 689

"Ca mổ" = "Ca giải phẩu". Đề nghị xem lại!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

mổ sao ko đc?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinh522008

14/8/2016 "Giải phẫu" = trả lời sai

2 năm trước