"The operation"

Dịch:Ca mổ

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

cuộc giải phẫu cũng đúng chứ bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luongag
  • 25
  • 4
  • 843

"Ca mổ" = "Ca giải phẩu". Đề nghị xem lại!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

mổ sao ko đc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinh522008

14/8/2016 "Giải phẫu" = trả lời sai

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.