Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta sẽ tới nếu anh ta không bị bệnh."

Dịch:He will come if he is not sick.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kpwalkingN

He will arrive if he is not sick. Câu trên ko đúng à mọi người.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He will come if He isn't sick, He will come if He is not ill, He will come if He is not ill, He will come if He is not sick, He will come if He is not ill, He will come if He is not sick, He will come if He is not sick

1 năm trước