Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là một con người."

Dịch:It is a person.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynTrung834410

Wtf? That is a human why wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CherylTran1

Uh.sao lại sai?admin giải thích dùm mọi người đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhQu1

This is a human sao sai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

I am a human thì đúng, Còn I am a person? Tương tự That is a human?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loan13082002

It is a human đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuhuyen98

Why? It is a human Lại không được chấp nhận. Hay là person là con người còn human là loài người có phải không ạ.. Ai giải thích cho em với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

it is a human????????????

1 năm trước