Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã dừng viết trong một năm."

Dịch:He stopped writing for one year.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Andiep227

Cái này mình nên nghĩ là He has stopped writing for one year nó chính xác hơn nhé, for với since thực tế nó đi với hiện tại hoàn thành nhiều hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnnaPham72

i thought the same!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1321

Câu này chia ở thì gì vậy mọi người, sao lại "stopped writing"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangvuvan

Một số động từ có thể theo sau bởi Danh động từ (Gerunds) hoặc Động từ nguyên thể có "to" (Infinitives) nhưng với nghĩa khác.

Trong trường hợp này, "stopped writing" có nghĩa là dừng viết trong một năm. Nếu dùng "stopped to write" thì dừng viết để làm việc gì đó, rồi lại viết ấy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

chắc là thì quá khứ tiếp diễn :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leconglc

Nhờ ai giải thích giúp sao lại chia như vậy ạ ????? stopped writing ???????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Andiep227

các động từ như stop, start, begin, finish trong trường hợp +Ving có nghĩa là dừng, bắt đầu, kết thúc 'MỘT VIỆC GÌ ĐÓ' thôi bạn, nó hoàn toàn không liên quan gì đến tiếp diễn ở đây cả :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nothingness

câu này thì hiện tại hoàn thành cũng ổn chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhTu5

Chấm nhầm hả?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Yeu cau ca 3 thi deu duoc chap nhan vi minh khong hoc mot bai hoc rieng biet. He stopped ( has stopped/ had stopped) writing for a year.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Annie327594

Mình nghĩ cạchs viết lại này cx đâu có sai nhỉ He hasn't written for one year

2 tháng trước