Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will follow your example."

Dịch:Chúng tôi sẽ theo gương của bạn.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10
  • Example tưởng là ví dụ
3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungUT
HungUT
  • 25
  • 5
  • 924

Chúng tôi sẽ theo dõi ví dụ của bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangPhm26172

Mẫu ko được ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We will follow your example, We will follow your example, We will follow your example, We will follow your example

1 năm trước