"We will follow your example."

Dịch:Chúng tôi sẽ theo gương của bạn.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
  • 18
  • 10
  • 4
  • Example tưởng là ví dụ
3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungUT
  • 25
  • 5
  • 1033

Chúng tôi sẽ theo dõi ví dụ của bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangPhm26172

Mẫu ko được ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We will follow your example, We will follow your example, We will follow your example, We will follow your example

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.