Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where he will have found the clock?"

Dịch:Anh ấy sẽ tìm thấy cái đồng hồ ở đâu?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

Câu này fải hỏi là: where will he have found the clock? mới fải

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Xekomap

MÌnh cũng nghĩ vậy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DimTrinh685250

Mình cũng muốn nói vậy

4 tháng trước