"Where he will have found the clock?"

Dịch:Anh ấy sẽ tìm thấy cái đồng hồ ở đâu?

August 16, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

Câu này fải hỏi là: where will he have found the clock? mới fải

August 16, 2015

https://www.duolingo.com/Xekomap

MÌnh cũng nghĩ vậy.

August 22, 2015

https://www.duolingo.com/DimTrinh685250

Mình cũng muốn nói vậy

May 14, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.