Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What makes them efficient?"

Dịch:Điều gì làm cho chúng hiệu quả?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/son_siro

tại sao "make" lại thêm "s" nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

danh từ số ít thì thêm "s" chứ sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Benmuoi

??? Danh từ nào số ít vậy bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

nếu từ make mà thêm s thì what là danh từ số ít

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hobbitguy

mình cũng thắc mắc như bạn này... đáng nhẽ make phải chia theo them chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanNgoc24
VanNgoc24
  • 13
  • 10
  • 6
  • 5

efficient dịch là có năng lực không đúng ah?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Michealminh07

đâu efficient đúng mà cơ bản là bạn VanNgoc24 làm sai câu đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Michealminh07

nhanh quá không nghe thấy chữ they luôn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient, What makes them efficient

1 năm trước