1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We have lived in Canada."

"We have lived in Canada."

Dịch:Chúng tôi đã sống tại Canada.

August 17, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SepVan

Chúng tôi đã dùng từ Gia-nã-đại từ lâu rồi.


https://www.duolingo.com/profile/lehaminhhieu

mình không hiểu lắm GiLangThan1 ơi


https://www.duolingo.com/profile/GiLangThan1

Câu này phải là Chúng tôi đã và đang sống ở Canada vì have lived là động từ ở hiện tại hoàn thành, dùng để chỉ hành động đã diễn ra ở quá khứ và đang tiếp tục diễn ra trong hiện tại


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Bạn nêu ý đầu thì đúng, nhưng giải thích nhầm qua thì HTHT tiếp diễn rồi (?)


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

@ Thì HTHT diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở một thời gian không xác định trong quá khứ. Ex : We have lived in Canada (đã sống ở Canada nhưng không cụ thể thời gian nào). He has never walked to my house (Anh ấy chưa bao giờ đi bộ đến nhà tôi). We have walked for a long time (đi bộ trong thời gian dài, nhưng không cụ thể từ khi nào). @ Thì HTHT cũng diễn tả sự lặp đi lặp lại của một hành động trong quá khứ. Ex : We have walked on the beach each day (diễn tả sự lặp đi lặp lại việc đi bộ hằng ngày trên bãi biển, không rõ thời điểm trong ngày)


https://www.duolingo.com/profile/-...Dilys...-

chúng tôi đã sống'' trong'' canada


https://www.duolingo.com/profile/NguynCng11

Vì sao dùng Từng sống không được vậy?


https://www.duolingo.com/profile/thainguyen997499

từng là đã sống ở đó ( trong qk , giờ thì không ) sao giống nhau được bạn


https://www.duolingo.com/profile/lequanghuy147852

tại sao tôi ghi là tôi đã sống ở canada lại không được

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.