"WehavelivedinCanada."

Dịch:Chúng tôi đã sống tại Canada.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiLangThan1

Câu này phải là Chúng tôi đã và đang sống ở Canada vì have lived là động từ ở hiện tại hoàn thành, dùng để chỉ hành động đã diễn ra ở quá khứ và đang tiếp tục diễn ra trong hiện tại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

bản thân lived đã là đã sống rồi còn có have vào trong cau có nghĩa gì nhi ? ai chỉ giúp với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Katori301

-Present Perfect (Pre.Per): You, we, they: S+ have+ P2. I, he, she, it: S+ has+ P2 Thế nha bạn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

chúng tôi đã sống'' trong'' canada

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuangocNgo
1 năm trước

https://www.duolingo.com/SepVan

Chúng tôi đã dùng từ Gia-nã-đại từ lâu rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lehaminhhieu

mình không hiểu lắm GiLangThan1 ơi

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.