https://www.duolingo.com/Hangmon1998

giúp t với

học ngôn ngữ mới làm như thế nào ạ? t k làm đc!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngongcon_9x
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hangmon1998

bạn có thể hướng dẫn chi tiết cho t đc k

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngongcon_9x

bạn bấm vào link đó rùi mún chọn khóa học nào thì chọn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hangmon1998

cảm ơn nhé

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.