Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has seventy books."

Dịch:Anh ấy có bảy mươi cuốn sách.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhthy12354

Chỉ có 70 thôi sao ? Mình đây cả 1 tủ sách...giáo khoa,truyện , văn học,...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ainhi_0909

đáp án là "cuốn sách" mà mình ghi "quyển sách" cũng sai là sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhoangh3

đầu tiên họ bảo viết chữ mà bây gì bảo viết số

9 tháng trước