https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Ủa, tại sao lingot của mình tụt xuống dữ thế?

Mình không hỉu tại sao lingot của mình lại tụt xuống rất nhìu. Từ 565 lingot tự nhiên xuống thành 338 lingot. Mình không hề nói cho ai bít mật khẩu của mình, trừ chị họ mình(nhưng chị họ mình nghỉ học trên DUOLINGO rồi). Bạn nào có dư lingot cho mình xin một chút nghen

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngongcon_9x

chắc tại bạn cho lingots nhìu quá nên mới thế đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Mình đâu có cho ai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngongcon_9x

thế á thế thử hỏi mod xem

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngongcon_9x

xin lỗi bạn nhà mình có mỗi 21 lingots thui à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tunglam2000

sao cậu có nhiều lingot vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngongcon_9x

hi học mới có chứ hoặc là tham gia clb j j đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lyloveino-chan

xin lỗi bạn nhưng mik tích góp mãi cũng chỉ có 100 lingots thui à.thông cảm nghe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 22
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

Thôi! mình có 561 lingot thì cho bạn 3 lingot cũng được!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.