1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Hvorfor er jeg død?"

"Hvorfor er jeg død?"

Translation:Why am I dead?

August 17, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/gipszjaki

"I am thy father's spirit" ?? :)

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.