Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vợ của tôi là một bác sĩ."

Dịch:My wife is a doctor.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hibibe1

cay thế

1 năm trước