Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một loại trái cây ."

Dịch:It is a kind of fruit.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

What kind of fruit do you like?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/theonlylinh

Đấy là câu hỏi mà bạn..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Hmm... Can is orange...

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Goodseeds

Tại sao lại một loại trái cây phải có of food. Kind fruit có đc ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theonlylinh

Hình như là không được vì cấu trúc nó phải có "of"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/John1161

"category" sao lại không được nhỉ mọi người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhdaylanh

it is a fruit

1 năm trước