"Ihaveweaksight."

Dịch:Tôi có thị lực yếu.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/galaxyminn

có thể dùng vision trong câu này được không ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanka123

Tôi có một tầm nhìn yếu là sai!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Nghe ko hợp lý một chút!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanka123

vậy tầm nhìn kém thì sao bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

Được mak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanglucky65

i have weak sight i have weak sight i have weak sight i have wear sight i have wear sight

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenlinh0607

Sai chữ "wear" Bạn à

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.