Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have weak sight."

Dịch:Tôi có thị lực yếu.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/galaxyminn

có thể dùng vision trong câu này được không ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanka123

Tôi có một tầm nhìn yếu là sai!?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Nghe ko hợp lý một chút!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vanka123

vậy tầm nhìn kém thì sao bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

Được mak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight, I have weak sight,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanglucky65

i have weak sight i have weak sight i have weak sight i have wear sight i have wear sight

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenkiml4

Sai chữ "wear" Bạn à

2 tuần trước