Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"Eighteen minutes later, the battle was over."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/songthuan08

Mười tám phút sau đó, cuộc chiến đã kết thúc.

2 năm trước