"Sự khiển trách"

Dịch:The blame

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanFPT

đáp án sai rồi :D reproof mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AlphaMeo
AlphaMeo
 • 23
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Blame không phải là đổ lỗi à =_=''.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvandoan123

blame là đổi lỗi cho người khác, phải là reproof mới đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhdt11

Wigging - k đúng à???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/missy986

Wigging chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

Blame(n): the situation in which people say or think that someone or something did something wrong or is responsible for something bad happening; Reproof(n): something that you say or do to show that you disapprove of someone's bad or silly behaviour. So synonym for blame is reproof.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoVn419979

That right

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.