Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mạng lưới"

Dịch:The network

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietanhVu1905

Net không đúng à?

1 năm trước