Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/LoVanVo

"That day we will have to write without a pen."

LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Câu này nghĩa là gì vậy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lenamhung

ngày đó chúng ta sẽ phải viết mà không có bút

2 năm trước