https://www.duolingo.com/LoVanVo

"That day we will have to write without a pen."

  • 18
  • 10
  • 4
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
  • 18
  • 10
  • 4

Câu này nghĩa là gì vậy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lenamhung

ngày đó chúng ta sẽ phải viết mà không có bút

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.