https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Kết quả truyện ngắn dịch thuật S2

Cảm ơn các bạn đã tham gia dịch bài viết này, lần này các bạn dịch rất tốt và các bài viết dịch có vẻ na ná ngang nhau. Nhưng có một chút thiếu sót nhỏ với một số bạn khi dịch. Từ 'well' trong bài một số bạn dịch là "tuyệt vời" như thế không phù hợp với ngữ cảnh. Hai bạn DUOLINGO và bạn fanchelsea đã dịch đúng khi dịch là "được thôi".

Vì thế mình quyết định sẽ trao thưởng cho cả hai vì bài dịch của các bạn mình thấy hay ngang nhau và mình chấm mỗi bài 9 điểm. Mỗi bạn sẽ được 5 lingots ^^

Bây giờ mình bắt đầu đi học và công việc đã bắt đầu bận rộn vậy nên các gameshow sẽ chỉ được tổ chức vào thứ bảy,chủ nhật để tiện quản lí.

August 19, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/polyglot-dreams

For me 5 lingots,Ma'am^^

August 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hinata-Phan2006

Ừm để nhắc chị ấy!

August 21, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.