"We want to apply to be students there."

Dịch:Chúng tôi muốn đăng kí làm sinh viên ở đó.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doietan0

đơn nhập học đc hk mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvanb890110

tiếng việt không bao giờ nói thế vietnamese never say so

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/QucHa5

Tại sao student lạ có 's' nhỉ?

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.