Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We want to apply to be students there."

Dịch:Chúng tôi muốn đăng kí làm sinh viên ở đó.

1
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doietan0

đơn nhập học đc hk mod

0
Trả lời2 năm trước