Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We want to apply to be students there."

Dịch:Chúng tôi muốn đăng kí làm sinh viên ở đó.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doietan0

đơn nhập học đc hk mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvanb890110

tiếng việt không bao giờ nói thế vietnamese never say so

1 tháng trước