"Cô ấy đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn hôm qua."

Dịch:She saw a tall man yesterday.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anitaho29

yesterday she saw a tall man

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

tùy trường hợp, nếu bạn muốn nhấn mạnh là ngày hôm qua, bạn thấy... còn trường hợp bạn chỉ muốn nói là thấy ... ngày hôm qua. nó khác nghĩa

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

tall la cao, chứ lớn ở đâu vậy.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.