Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn hôm qua."

Dịch:She saw a tall man yesterday.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anitaho29

yesterday she saw a tall man

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

tùy trường hợp, nếu bạn muốn nhấn mạnh là ngày hôm qua, bạn thấy... còn trường hợp bạn chỉ muốn nói là thấy ... ngày hôm qua. nó khác nghĩa

0
Trả lời1 tuần trước