"Ittookusthreehourstocometoaconclusion."

Dịch:Chúng tôi đã mất ba tiếng để đi đến một kết luận.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

we took three hours to come to a conclusion

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiavtm

Chủ ngữ là It mà nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion, It took us three hours to come to a conclusion

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Trong tiếng Việt có nhiều từ đồng nghĩa, thí dụ Three HOURs có thể là ba giờ hoặc ba tiếng. Chỉ dùng từ Tiếng không thôi là chưa rành tiếng Việt cho lắm. Ngữ cảnh sẽ giúp làm rõ nghĩa.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Chúng ta đã mất 3 tiếng để đi tới một kết luận. Xin cho biết sai ở chỗ nào? (Ức chế quá!)

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thai3T

có một số câu chỉ chấp nhận "chúng tôi" chứ không phải "chúng ta", và khi translate số thì bạn phải viết chữ (i.e. three) chứ đừng viết số

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Thai3T

three hours. Dịch là "ba tiếng" thì không được chấp nhận. Đúng là ức chế phần câu dịch sang tiếng việt thật. Mong sao có tuỳ chọn skip những câu dịch sang tiếng việt.

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.