Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nghe đây, bạn của tôi!"

Dịch:Listen, my friend!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoanThiTuo

Sử dụng nghe thấy mà không được,bày đặt phải lắng nghe mới chịu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongphi2

U

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tonga104

Kì cục

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quang522655

Welcome to my club HNBZR4

1 tháng trước