"Chúng tôi có một mối quan hệ."

Dịch:We have a relationship.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeHoan62

u

1 năm trước

https://www.duolingo.com/streetchick

Dịch nghe củ chuối thật "Chúng tôi đang quen nhau"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Chúng tôi đang quen nhau" thì phải là: we are in relationship.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We have a relationship, We have a relationship, We have a relation ship, We have a relationship, We have a relationship

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.