Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/anhhuytamquan

English is a world language . So , I like it . right or wrong ?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MelMcMurrin

Are you asking if "English is a world language . So , I like it" is correct English?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhuytamquan

thank you very much .

3 năm trước