Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The library"

Dịch:Thư viện

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I love library.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

When I have enough money, I'll open a free library.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CherylTran1

I am in.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoaho2912

phòng đọc sách cũng đc vậy mà sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TinHonNguy

The library

2 tháng trước