Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ biết mọi thứ."

Dịch:You will know everything.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeNhung3

Everything is okay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loandinh

Sao không sử dụng được anything

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Mìh học kém lắm có bít j đâu Tội chob bạn qas ah

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Ko hỉu j hết

2 năm trước